[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2240px%22%2C%22margin-right%22%3A%2240px%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_primary%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2260px%22%7D%7D”]

Polityka prywatności

[/vc_column_text][vc_column_text]In accordance with the provisions of the current legislation on data protection, Regulation (EU) 2016/679, of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, regarding the protection of natural persons with respect to the processing of personal data and the free circulation of these data (hereinafter, GDPR), as well as in Organic Law 3/2018, of December 5, on Data Protection and guarantee of digital rights (hereinafter, LOPD-GDD ), the user is informed in accordance with the provisions of articles 13 of the GDPR and 11 of the LOPD-GDD:

I. ODPOWIEDZIALNI. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

- Nazwa firmy: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L
- CIF: B40624918
- Adres: AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020)
- Email: support@gnesisofficial.com
- Dane rejestrowe w rejestrze kupieckim: TOM: 10755, KSIĘGA: 8035, FOLIO: 107, SEKCJA: 8, KARTA REJESTRACYJNA: 190531, WPIS: 1

II. CEL. W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L przetwarza Państwa informacje w celu:

 1. Utrzymywanie stosunków handlowych i świadczenie usług wynikających z umowy.
 2. Sporządzenie budżetu dostosowanego do swoich potrzeb.
 3.  Zarządzaj komunikacją mailową z zainteresowanymi stronami.
 4. Przeprowadzenie procesów selekcji w firmie.
 5. Zarządzanie pracownikami i zasobami ludzkimi firmy.
 6. Kontrola bezpieczeństwa obiektów (monitoring wizyjny).
 7. Zarządzaj działaniami szkoleniowymi

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są aktualne relacje handlowe. Jednakże, aby mieć z Tobą maksymalną przejrzystość, wskazujemy, że ogólne obliczenia, z którymi pracujemy, to:

Pomimo istnienia tych ogólnych warunków informujemy, że będziemy okresowo dokonywać przeglądu naszych systemów, aby przystąpić do eliminacji danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia prawa.

III. LEGITYMACJA. Jaka jest legitymacja do przetwarzania Twoich danych?

Zgodnie z celami zbierania naszych danych, przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne:

 1. Zarządzać relacją handlową, którą podpisałeś i zawarłeś z nami.
  a. Zawarcie umowy (umożliwia to art. 6.1.b GDPR)
  b. Zgoda zainteresowanej strony (zamieszczona w art. 6.1.a GDPR)
 1. Sporządzenie budżetu dostosowanego do swoich potrzeb.
  a. Wykonanie umowy i/lub stosunek przedumowny (umożliwia to art. 6.1.b GDPR)
 2.  Zarządzaj komunikacją mailową z zainteresowanymi stronami.
  a. Zgoda zainteresowanej strony (zamieszczona w art. 6.1.a GDPR)
  b. Uzasadniony interes (umożliwiony przez art. 6.1.f GDPR)
 3.  Przeprowadzenie procesów selekcji w firmie.
  a. Zgoda zainteresowanej strony (zamieszczona w art. 6.1.a GDPR)
 4. Zarządzanie pracownikami i wewnętrznymi zasobami ludzkimi firmy.
  a. Realizacja umowy (umożliwia to art. 6.1.b GDPR)
 5. Wysyłanie informacji handlowych
  a. Zgoda zainteresowanej strony (umożliwiona przez art. 6.1. GDPR)
  b. Zgoda zainteresowanej strony (umożliwiona przez art. 20 LSSICE)
  c. Uzasadniony interes (umożliwiony przez art. 6.1.f GDPR)
 6.  Pomoc lub świadczenie zdrowotne.
  a. Zgoda zainteresowanej strony (zamieszczona w art. 6.1.a GDPR)
 7. Kontrola bezpieczeństwa obiektów (monitoring wizyjny)
  a. Uzasadniony interes (umożliwiony przez art. 6.1.f GDPR)
 8. Zarządzaj działaniami szkoleniowymi
  a. Zawarcie umowy (umożliwia to art. 6.1.b GDPR)
  b. Zgoda zainteresowanej strony (zamieszczona w art. 6.1.a GDPR)

Podobnie wszystkie zebrane dane są niezbędne do świadczenia usługi. Jednakże te dane, które są oznaczone gwiazdką (*) będą obowiązkowe. W przypadku niepodania danych obowiązkowych, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L nie będzie mógł świadczyć usługi objętej umową.

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM ZAINTERESOWANYM. Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych osobowych?

Zgodnie z postanowieniami artykułów 13 GDPR i 11.2.c) LOPDGDD, możesz skorzystać z któregokolwiek z następujących praw, powiadamiając nas na adres pocztowy AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) lub na adres e-mail support@gnesisofficial.com W każdym przypadku, Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uznaje się następujące prawa zgodnie z treścią artykułów 15 do 22 GDPR i 12 do 18 LOPDGDD:

- Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby zainteresowanej.
- Prawo do żądania jego sprostowania lub usunięcia.
- Prawo do żądania ograniczenia leczenia.
- Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec leczenia.
- Prawo do przenoszenia danych.

Formularze służące do realizacji swoich praw możesz uzyskać od osoby odpowiedzialnej, poprzez adres e-mail wskazany w danych osoby odpowiedzialnej. Dodatkowo możesz złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD). Więcej informacji w sekcji VII niniejszego dokumentu.

V. ODBIORCY. Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?

Zawsze zostaniesz poinformowany i w stosownych przypadkach zostaniesz poproszony o wyraźną zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych lub dokonanie międzynarodowego transferu zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 13.1.e) i 44 GDPR, a także art. 11.1 i 40 LOPDGDD 3/2018).
DRONAS 2002, S.L.U (NACEX) B-62745765 P.I. NORTHEAST C/ ENERGIA 25-29, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA TRANSPORT PODSTAWOWE DANE ROZLICZENIOWE
GRUPO AUCENTA 2015 SL B98715659 AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) PODSTAWOWE DANE ROZLICZENIOWE

MAILCHIMP The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA MAILING
HUBSPOT IRELAND LTD IE9849471F Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1,Co. Dublin, Irlandia

VI. POCHODZENIE TWOICH DANYCH. W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe wykorzystywane przez CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L pochodzą od zainteresowanego, a więc z zachowaniem przepisów art. 13 RGPD i 11 LOPDGDD, o których była już mowa, lub od spółek z grupy lub współpracowników, o których można uzyskać więcej informacji pisząc na adres e-mail support@gnesisofficial.com lub w siedzibie Administratora na adres pocztowy wskazany w niniejszym dokumencie.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane:

Dane identyfikacyjne
Nazwa
Nazwiska
DNI / NIE / Paszport lub równoważny dokument
adresy pocztowe
adresy elektroniczne
Seks
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer telefonu kontaktowego (komórka / telefon stacjonarny)

Informacje handlowe

Dane ekonomiczne
Numer rachunku bankowego
Numer karty kredytowej

Curriculum vitae
Dane akademickie
Stopnie
Hobby
Członkostwo w stowarzyszeniach lub klubach

Monitoring wizyjny
Obraz

Przetwarzanie danych wrażliwych odbywać się będzie zgodnie z przepisami art. 9 RGPD i 9 LOPDGDD, informując w każdym przypadku zainteresowanego o tym, jakie dane będą wykorzystywane przez osobę odpowiedzialną.

VII. ORGAN KONTROLI

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. We make every effort to comply with data protection regulations since it is the most valuable asset for us. However, we inform you that if you understand that your rights have been undermined, you can file a claim with the Spanish Data Protection Agency (AEPD), located at C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. More information about the AEPD. http://www.agpd.es/. Documentation made by LegalDPO. https://legaldpo.es/[/vc_column_text][us_breadcrumbs home=”HOME” show_current=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]

pl_PLPolski