[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2240px%22%2C%22margin-right%22%3A%2240px%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_primary%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2260px%22%7D%7D”]

Privacybeleid

[/vc_column_text][vc_column_text]In accordance with the provisions of the current legislation on data protection, Regulation (EU) 2016/679, of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, regarding the protection of natural persons with respect to the processing of personal data and the free circulation of these data (hereinafter, GDPR), as well as in Organic Law 3/2018, of December 5, on Data Protection and guarantee of digital rights (hereinafter, LOPD-GDD ), the user is informed in accordance with the provisions of articles 13 of the GDPR and 11 of the LOPD-GDD:

I. VERANTWOORDELIJK. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

- Bedrijfsnaam: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.
- CIF: B40624918
- Adres: AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020)
- E-mail: support@gnesisofficial.com
- Registratiegegevens in het handelsregister: VOLUME: 10755, BOEK: 8035, FOLIO: 107, SECTIE: 8, REGISTRATIEBLAD: 190531, INSCHRIJVING: 1

II. DOEL. Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L behandelt uw gegevens om:

 1. Het onderhouden van de commerciële relatie en het verlenen van de gecontracteerde dienst.
 2. Een budget maken aangepast aan uw behoeften.
 3.  Beheren van e-mail communicatie met geïnteresseerde partijen.
 4. Voer de selectieprocessen van het bedrijf uit.
 5. Beheer van werknemers en human resources van het bedrijf.
 6. Controle van de beveiliging van de faciliteiten (videobewaking).
 7. Beheer van opleidingsactiviteiten

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard zolang de lopende commerciële relatie in stand blijft. Echter, om maximale transparantie met u te hebben, geven wij aan dat de algemene berekeningen waarmee wij werken:

Ondanks het bestaan van deze algemene voorwaarden informeren wij u dat wij onze systemen periodiek zullen herzien om over te gaan tot het verwijderen van gegevens die niet wettelijk noodzakelijk zijn.

III. LEGITIMATIE. Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

Volgens de doeleinden van het verzamelen van onze gegevens is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk:

 1. De commerciële relatie beheren die u met ons hebt ondertekend en gecontracteerd.
  a. Uitvoering van een contract (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.b GDPR)
  b. Toestemming van de belanghebbende (bewoond door artikel 6.1.a GDPR)
 1. Een budget maken aangepast aan uw behoeften.
  a. Uitvoering van een contract en/of precontractuele relatie (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.b GDPR)
 2.  Beheren van e-mail communicatie met geïnteresseerde partijen.
  a. Toestemming van de belanghebbende (bewoond door artikel 6.1.a GDPR)
  b. Gerechtvaardigd belang (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.f GDPR)
 3.  Voer de selectieprocessen van het bedrijf uit.
  a. Toestemming van de belanghebbende (bewoond door artikel 6.1.a GDPR)
 4. Beheer van werknemers en interne human resources van het bedrijf.
  a. Contractuele uitvoering (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.b GDPR)
 5. Verzenden van commerciële communicatie
  a. Toestemming van de belanghebbende (mogelijk gemaakt door artikel 6.1. GDPR)
  b. Toestemming van de belanghebbende (mogelijk gemaakt door artikel 20 LSSICE)
  c. Gerechtvaardigd belang (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.f GDPR)
 6.  Bijstand of gezondheidszorg.
  a. Toestemming van de belanghebbende (bewoond door artikel 6.1.a GDPR)
 7. Controle van de beveiliging van de installaties (videobewaking)
  a. Gerechtvaardigd belang (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.f GDPR)
 8. Beheer van opleidingsactiviteiten
  a. Uitvoering van een contract (mogelijk gemaakt door artikel 6.1.b GDPR)
  b. Toestemming van de belanghebbende (bewoond door artikel 6.1.a GDPR)

Evenzo zijn alle verzamelde gegevens noodzakelijk voor het verlenen van de dienst. De gegevens die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) zijn echter verplicht. Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, kan CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. de gecontracteerde dienst niet leveren.

IV. RECHTEN VOOR BELANGHEBBENDEN Welke rechten heb ik met betrekking tot gegevensbescherming?

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 GDPR en 11.2.c) LOPDGDD, kunt u een van de volgende rechten uitoefenen door ons op de hoogte te stellen op het postadres AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) of op het e-mailadres support@gnesisofficial.com In elk geval worden volgens de huidige regelgeving de volgende rechten erkend in overeenstemming met de inhoud van de artikelen 15 tot 22 GDPR en 12 tot 18 LOPDGDD:

- Recht op toegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene.
- Recht om rectificatie of verwijdering te vragen.
- Recht om beperking van de behandeling te vragen.
- Recht om zich te verzetten tegen de behandeling.
- Recht op overdraagbaarheid.

U kunt de formulieren om uw rechten uit te oefenen opvragen bij de verantwoordelijke, via het e-mailadres dat in de gegevens van de verantwoordelijke is vermeld. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD). Meer informatie vindt u in deel VII van dit document.

V. RECIPIENTEN. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

U zult altijd worden geïnformeerd en in voorkomend geval zal uw uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd om uw persoonsgegevens door te geven of internationale overdrachten uit te voeren in overeenstemming met de huidige regelgeving (art. 13.1.e) en 44 GDPR, evenals art. 11.1 en 40 LOPDGDD 3/2018).
DRONAS 2002, S.L.U (NACEX) B-62745765 P.I. NORTHEAST C/ ENERGIA 25-29, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA TRANSPORT BASISGEGEVENS FACTURERING
GRUPO AUCENTA 2015 SL B98715659 AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) BASISGEGEVENS FACTURERING

MAILCHIMP The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA MAILING
HUBSPOT IRELAND LTD IE9849471F Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1,Co. Dublin, Ierland

VI. HERKOMST VAN UW GEGEVENS. Hoe hebben wij uw gegevens verkregen?

De door CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. gebruikte persoonsgegevens zijn afkomstig van de betrokkene, waardoor wordt voldaan aan de bepalingen van de reeds genoemde artikelen 13 RGPD en 11 LOPDGDD, of van groepsmaatschappijen of medewerkers, waarover u meer informatie kunt verkrijgen door te schrijven naar het e-mailadres support@gnesisofficial.com of op het kantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking op het in dit document vermelde postadres.

Welke categorieën gegevens verwerken wij?

De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt:

Identificatiegegevens
Naam
Achternamen
DNI / NIE / paspoort of gelijkwaardig document
postadressen
elektronische adressen
Sex
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer (mobiel / vaste lijn)

Commerciële informatie

Economische gegevens
Bankrekeningnummer
Kredietkaartnummer

Curriculum vitae
Academische gegevens
Graden
Hobby's
Lidmaatschap van verenigingen of clubs

Videobewaking
Afbeelding

De verwerking van gevoelige gegevens geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 9 RGPD en 9 LOPDGDD, waarbij de betrokkene in elk geval wordt geïnformeerd over de gegevens die door de verantwoordelijke zullen worden gebruikt.

VII. CONTROLEAUTORITEIT

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. We make every effort to comply with data protection regulations since it is the most valuable asset for us. However, we inform you that if you understand that your rights have been undermined, you can file a claim with the Spanish Data Protection Agency (AEPD), located at C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. More information about the AEPD. http://www.agpd.es/. Documentation made by LegalDPO. https://legaldpo.es/[/vc_column_text][us_breadcrumbs home=”HOME” show_current=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]

nl_NLNederlands