[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2240px%22%2C%22margin-right%22%3A%2240px%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_primary%22%2C%22margin-bottom%22%3A%2260px%22%7D%7D”]

Zásady ochrany osobních údajů

[/vc_column_text][vc_column_text]In accordance with the provisions of the current legislation on data protection, Regulation (EU) 2016/679, of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, regarding the protection of natural persons with respect to the processing of personal data and the free circulation of these data (hereinafter, GDPR), as well as in Organic Law 3/2018, of December 5, on Data Protection and guarantee of digital rights (hereinafter, LOPD-GDD ), the user is informed in accordance with the provisions of articles 13 of the GDPR and 11 of the LOPD-GDD:

I. ZODPOVĚDNOST. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?

- Název společnosti: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.
- CIF: B40624918
- Adresa: AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIE (46020)
- E-mail: support@gnesisofficial.com
- Údaje o registraci v obchodním rejstříku: SVAZEK: 10755, KNIHA: 190531, ČÍSLO ZÁPISU: 1, ČÍSLO LISTU: 8035, ČÍSLO LISTU: 107, ODDÍL: 8, ČÍSLO ZÁPISU: 190531, ČÍSLO ZÁPISU: 1

II. ÚČEL. Za jakým účelem budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. zpracovává vaše informace za účelem:

 1. Udržování obchodního vztahu a poskytování smluvních služeb.
 2. Sestavení rozpočtu přizpůsobeného vašim potřebám.
 3.  Správa e-mailové komunikace se zúčastněnými stranami.
 4. Provádět výběrová řízení společnosti.
 5. Řízení zaměstnanců a lidských zdrojů společnosti.
 6. Kontrola zabezpečení objektů (kamerový systém).
 7. Řízení školicích aktivit

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou uchovávány po dobu trvání stávajícího obchodního vztahu. Pro maximální transparentnost vůči vám však uvádíme, že obecné výpočty, se kterými pracujeme, jsou:

Navzdory existenci těchto obecných podmínek vás informujeme, že budeme pravidelně kontrolovat naše systémy, abychom přistoupili k odstranění údajů, které nejsou ze zákona nezbytné.

III. LEGITIMACE. Jaká je legitimita zpracování vašich údajů?

Podle účelu shromažďování našich údajů je zpracování vašich údajů nezbytné:

 1. spravovat obchodní vztah, který jste s námi podepsali a uzavřeli.
  a. Uzavření smlouvy (umožňuje článek 6.1.b GDPR)
  b. Souhlas zúčastněné strany (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 1. Sestavení rozpočtu přizpůsobeného vašim potřebám.
  a. Uzavření smlouvy a/nebo předsmluvního vztahu (umožňuje článek 6.1.b GDPR).
 2.  Správa e-mailové komunikace se zúčastněnými stranami.
  a. Souhlas zúčastněné strany (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
  b. Oprávněný zájem (umožněný článkem 6.1.f GDPR)
 3.  Provádět výběrová řízení společnosti.
  a. Souhlas zúčastněné strany (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 4. Řízení zaměstnanců a interních lidských zdrojů společnosti.
  a. Plnění smlouvy (umožněno článkem 6.1.b GDPR)
 5. Zasílání obchodních sdělení
  a. Souhlas zúčastněné strany (umožňuje článek 6.1. GDPR)
  b. Souhlas zúčastněné strany (umožňuje článek 20 LSSICE)
  c. Oprávněný zájem (umožněný článkem 6.1.f GDPR)
 6.  Pomoc nebo zdravotní péče.
  a. Souhlas zúčastněné strany (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 7. Kontrola zabezpečení objektů (kamerový systém).
  a. Oprávněný zájem (umožněný článkem 6.1.f GDPR)
 8. Řízení školicích aktivit
  a. Uzavření smlouvy (umožňuje článek 6.1.b GDPR)
  b. Souhlas zúčastněné strany (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Stejně tak jsou všechny shromážděné údaje nezbytné pro poskytování služby. Údaje označené hvězdičkou (*) jsou však povinné. V případě, že povinné údaje nebudou poskytnuty, nebude společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. schopna poskytnout sjednanou službu.

IV. PRÁVA, KTERÁ POMÁHAJÍ ZÚČASTNĚNÝM OSOBÁM. Jaká mám práva týkající se ochrany údajů?

V souladu s ustanoveními článků 13 GDPR a 11.2.c) LOPDGDD můžete uplatnit kterékoli z následujících práv tím, že nám to oznámíte na poštovní adresu AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) nebo na e-mailovou adresu support@gnesisofficial.com. V každém případě jsou podle platných předpisů uznána následující práva v souladu s obsahem článků 15 až 22 GDPR a 12 až 18 LOPDGDD:

- Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se zúčastněné strany.
- Právo požadovat opravu nebo vymazání údajů.
- Právo požádat o omezení léčby.
- Právo vznést námitku proti léčbě.
- Právo na přenositelnost.

Formuláře k uplatnění práv si můžete vyžádat od odpovědné osoby prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v údajích odpovědné osoby. Kromě toho můžete podat stížnost u španělské agentury pro ochranu údajů (AEPD). Více informací naleznete v oddíle VII tohoto dokumentu.

V. PŘÍJEMCI. Kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Vždy budete informováni a případně požádáni o váš výslovný souhlas s předáním vašich osobních údajů nebo s mezinárodním předáním v souladu s platnými předpisy (čl.13 odst.1 písm. e) a čl.44 GDPR, jakož i s čl. 11.1 a 40 LOPDGDD 3/2018).
DRONAS 2002, S.L.U (NACEX) B-62745765 P.I. NORTHEAST C/ ENERGIA 25-29, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA TRANSPORT ZÁKLADNÍ FAKTURAČNÍ ÚDAJE
GRUPO AUCENTA 2015 SL B98715659 AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) ZÁKLADNÍ FAKTURAČNÍ ÚDAJE

MAILCHIMP The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA MAILING
HUBSPOT IRELAND LTD IE9849471F Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1,Co. Dublin, Irsko

VI. PŮVOD VAŠICH ÚDAJŮ. Jak jsme získali vaše údaje?

Osobní údaje, které společnost CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. používá, pocházejí od zainteresované strany, tedy v souladu s již zmíněnými ustanoveními článků 13 RGPD a 11 LOPDGDD, nebo od společností skupiny či spolupracovníků, o nichž můžete získat více informací písemně na e-mailové adrese support@gnesisofficial.com nebo v kanceláři správce na poštovní adrese uvedené v tomto dokumentu.

Jaké kategorie údajů zpracováváme?

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Identifikační údaje
Název
Příjmení
DNI / NIE / Pas nebo rovnocenný dokument
poštovní adresy
elektronické adresy
Sex
Datum narození
Místo narození
Kontaktní telefonní číslo (mobilní / pevná linka)

Obchodní informace

Ekonomické údaje
Číslo bankovního účtu
Číslo kreditní karty

Životopis
Akademické údaje
Stupně
Koníčky
Členství ve sdruženích nebo klubech

Videodohled
Obrázek

Zpracování citlivých údajů bude probíhat v souladu s ustanoveními článků 9 RGPD a 9 LOPDGDD, přičemž zúčastněná strana bude v každém případě informována o tom, jaké údaje bude pověřená osoba používat.

VII. KONTROLNÍ ORGÁN

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. We make every effort to comply with data protection regulations since it is the most valuable asset for us. However, we inform you that if you understand that your rights have been undermined, you can file a claim with the Spanish Data Protection Agency (AEPD), located at C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. More information about the AEPD. http://www.agpd.es/. Documentation made by LegalDPO. https://legaldpo.es/[/vc_column_text][us_breadcrumbs home=”HOME” show_current=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]

cs_CZČeština