[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%7D%7D”][vc_column][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_content_primary%22%7D%7D”]

Правно предупреждение

[/vc_column_text][vc_column_text]

Правно предупреждение и информация за условията за използване на уебсайта

В изпълнение на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли 2002 г. за услугите на информационното общество и електронната търговия, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, в качеството си на собственик на уебсайта WWW.VITALYABG.COM, заявява:

1. Идентификационни данни:

- Име на компанията: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L
- CIF: B40624918
- Седалище: AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020)
- Имейл: support@gnesisofficial.com
- Данни за регистрация в Търговския регистър: ТОМ: 10755, КНИГА: 8035, ФОЛИО: 107, СЕКЦИЯ: 8, РЕГИСТРАЦИОНЕН ЛИСТ: 190531, РЕГИСТРАЦИЯ: 1

Тази информация отговаря на условията за използване, ограниченията на отговорността и задълженията, които потребителите на уебстраницата, публикувана под името на домейна GNESISOFFICIAL.COM, поемат и се задължават да спазват. Във всеки случай приемането на правното предупреждение не означава установяване на договорни отношения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОТГОВОРНИКА на уебсайта, нито ще засегне тези, които те са имали преди това. Що се отнася до правилното използване на уебсайта, цялата съдържаща се информация ще бъде предмет на правата, задълженията и отговорностите, установени от действащото законодателство по всяко време, както и тези, установени в настоящото правно предупреждение.

2. Определения

- "Страница", домейн GNESISOFFICIAL.COM, който е на разположение на потребителите на интернет.

- "Потребител" - физическо или юридическо лице, което използва или разглежда Страницата.

- "Съдържание" са страниците, които съставляват целия домейн GNESISOFFICIAL.COM, и които представляват информацията и услугите, които CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L предоставя на потребителите на интернет. Те съдържат съобщения, текстове, снимки, графики, икони, лога, технологии, връзки, текстури, рисунки, звукови и/или графични файлове, записи, софтуер, външен вид, графичен дизайн и изходни кодове и, като цяло, всякакъв вид материали, съдържащи се в Страницата.

- "Уеб", техническа дума, която описва системата за достъп до информация чрез интернет, която е конфигурирана чрез страници, направени с HTML или подобен език, и механизми за програмиране като java, javascript, PHP или други и т.н. Тези страници, проектирани и публикувани под името на интернет домейн, са резултат от информацията, която собственикът предоставя на потребителите на интернет.

- "Хипервръзка" - техника, чрез която потребителят може да разглежда различни страници в мрежата или в интернет с едно кликване върху текста, иконата, бутона или индикатора, който съдържа връзката.

- "Бисквитки" - техническо средство за "проследяване" и наблюдение на сърфирането в уебсайтове. Те представляват малки текстови файлове, които се записват на компютъра на Потребителя. Този метод има последици за неприкосновеността на личния живот, затова CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. ще уведомява своевременно и надеждно за използването им в момента на въвеждането им на Страницата.

3. Потребители / Условия за ползване

Достъпът до и/или използването на този уебсайт GNESISOFFICIAL.COM е обвързан с условието ПОТРЕБИТЕЛЯТ да приеме, от момента на този достъп и/или използване, настоящите условия за ползване, без да прави уговорки за всяка една от общите клаузи и условия, включени в Правното предупреждение.

Ако Потребителят не е съгласен с клаузите и условията за използване на това правно предупреждение, той ще се въздържа от използването на Страницата.

4. Използване на уебсайта

GNESISOFFICIAL.COM предоставя достъп до статии, информация и данни (наричани по-долу "СЪДЪРЖАНИЕТО"), собственост на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за използването на уебсайта.

Някои страници на уебсайта (GNESISOFFICIAL.COM) могат да позволяват участие чрез коментари, като в този случай всеки потребител може да изпраща текстове чрез създадения за тази цел формуляр. С изпращането на посочените текстове, като кликне върху съответната връзка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и приема да използва по подходящ начин съдържанието, което GNESISOFFICIAL.COM предлага чрез своя уебсайт, да не го използва за:

(i) да се занимава с незаконни дейности, които са незаконни или противоречат на добросъвестността и обществения ред.

(ii) да разпространява съдържание или пропаганда с расистки, ксенофобски, порнографски и незаконен характер, да пропагандира тероризъм или посегателство срещу правата на човека.

(iii) да причинява щети на физическите и логическите системи на (GNESISOFFICIAL.COM), неговите доставчици или трети страни, да въвежда или разпространява компютърни вируси или други физически или логически системи, които могат да причинят горепосочените щети. .

(iv) да се опитват да получат достъп до имейл акаунти на други потребители и, когато е необходимо, да ги използват, както и да променят или манипулират техните съобщения.

(v) накратко, да спазва приложимото законодателство, морала и общоприетите добри обичаи, обществения ред и настоящите общи условия за достъп и ползване.

За тази цел ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и се ангажира да НЕ използва каквото и да е от Съдържанието за незаконни цели или ефекти, забранени в Правното предупреждение или от действащото законодателство, увреждащи правата и интересите на трети лица, или които по какъвто и да е начин могат да повредят, изключат, претоварят, влошат или попречат на нормалното използване на Съдържанието, компютърното оборудване или документи, файлове и всякакъв вид съдържание, съхранено в компютърно оборудване, собственост или наето от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, на други Потребители или на всеки потребител на Интернет (хардуер и софтуер).

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и се задължава да не предава, разпространява или прави достъпни за трети лица какъвто и да е вид материал, съдържащ се на Страницата, като информация, текстове, данни, съдържание, съобщения, графики, рисунки, звукови и/или графични файлове. , снимки, записи, софтуер, лога, търговски марки, икони, технологии, снимки, софтуер, линкове, графичен дизайн и изходни кодове, както и всякакви други материали, до които е имал достъп като Потребител на Страницата, без това изброяване да има какъвто и да е характер. ограничителен.

Също така, в съответствие с всичко това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право:

- Възпроизвеждате, копирате, разпространявате, предоставяте или по какъвто и да е друг начин публично предавате, трансформирате или променяте Съдържанието, освен ако нямате писмено и изрично разрешение от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, която е собственик на съответните права, или въпреки че това е разрешено от закона.

- Да изтривате, манипулирате или по какъвто и да е начин да променяте "авторските права" и други идентификационни данни за запазването на правата на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.Lo на неговите собственици, на пръстови отпечатъци и/или цифрови идентификатори или на други технически средства, създадени за вашето разпознаване.

- Потребителят е длъжен да се въздържа от получаване или дори от опит за получаване на Съдържанието с помощта на средства или процедури, различни от тези, които в зависимост от случая са били предоставени за тази цел или са били посочени за тази цел на уебстраниците, на които се намира Съдържанието, или като цяло тези, които обичайно се използват в интернет за тази цел, при условие че те не водят до риск от увреждане или изключване на страницата и/или Съдържанието.

5. Политика за поверителност. Защита на данните

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. осъзнава важността на защитата на данните, както и неприкосновеността на личния живот на ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради което прилага политика за обработване на данни, целяща да осигури максимална сигурност при използването и събирането им, да гарантира спазването на действащите разпоредби в тази област и да конфигурира посочената политика като един от основните стълбове в дейността на предприятието. Поради това CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. настоява за задължително запознаване с неговата Политика за поверителност: GNESISOFFICIAL.COM

6. Хипервръзки

Като услуга за нашите посетители, нашият уебсайт може да включва хипервръзки към други сайтове, които не се управляват или контролират от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Поради това CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. не гарантира и не носи отговорност за законността, надеждността, полезността, достоверността и актуалността на съдържанието на тези сайтове или техните практики за защита на личните данни. Моля, преди да предоставите личната си информация на тези уебсайтове, които не са собственост на GNESISOFFICIAL.COM, имайте предвид, че техните практики за защита на личните данни могат да се различават от нашите.

По същия начин хората, които възнамеряват да създадат хипервръзки между своя уебсайт и нашия (GNESISOFFICIAL.COM), трябва да спазват следните условия:

7. Промяна на правното предупреждение

За да подобри работата на уебсайта, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. си запазва правото да прави по всяко време и без необходимост от предварително уведомление промени и актуализации на информацията, съдържаща се на уебсайта, конфигурацията и дизайна на това и това правно предупреждение, както и на други конкретни условия. Когато посочените конкретни условия засягат ПОТРЕБИТЕЛЯ, той ще бъде надлежно информиран, като може да се въздържи от приемането и прилагането на тези условия, които са в сила до момента и до края на договорните отношения със собственика на уебсайта. Приемането на правното предупреждение не означава установяване на търговски отношения, с изключение на правата, задълженията и отговорностите, които произтичат от правилното използване на този уебсайт в съответствие с действащото законодателство. Всички актуализации и/или изменения ще бъдат съобщавани при достъпа до уебсайта, за да може всеки ПОТРЕБИТЕЛ да се запознае с техния обхват.

8. Интелектуална/индустриална собственост

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. е собственик на всички права на интелектуална и индустриална собственост на своя уебсайт, както и на съдържащите се в него елементи (например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове; търговски марки или лога, цветови комбинации, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за функционирането, достъпа и използването му и т.н.), собственост на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. или на неговите лицензодатели, като всички права са запазени.

Всяко използване, което не е предварително разрешено от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, ще се счита за сериозно нарушение на правата на интелектуална или индустриална собственост на автора.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва правата на интелектуална и индустриална собственост, притежавани от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Можете да разглеждате елементите на уебсайта и дори да ги отпечатвате, копирате и съхранявате на твърдия диск на компютъра си или на друг физически носител, стига това да е единствено и само за ваша лична и частна употреба. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от изтриване, промяна, избягване или манипулиране на всяко защитно устройство или система за сигурност, която е инсталирана на страниците на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L.

Всички търговски марки, търговски наименования или отличителни знаци от всякакъв вид, които се появяват на Страницата, са собственост на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L или, когато е необходимо, на трети страни, които са разрешили тяхното използване, без да се разбира, че използването или достъпът до Портала и/или до Съдържанието предоставя на Потребителя каквито и да било права върху гореспоменатите търговски марки, търговски наименования и/или отличителни знаци и нито едно от правата на експлоатация, които съществуват или могат да съществуват върху споменатото Съдържание, не може да се разбира като прехвърлено на Потребителя.

По същия начин Съдържанието е интелектуална собственост на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L или на трети лица, когато е необходимо, следователно правата на интелектуална собственост са собственост на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L или на трети лица, които са разрешили използването им, на които съответства упражняването. изключителни права за използването им по всякакъв начин и особено правата на възпроизвеждане, разпространение, публично съобщаване и преобразуване. Възпроизвеждането, разпространението и публичното съобщаване, включително начинът на предоставянето им, на цялото съдържание на тази уебстраница или на част от него, с търговска цел, на какъвто и да е носител и с каквито и да е технически средства, без разрешение, са изрично забранени. от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L

Неразрешеното използване на информацията, съдържаща се в този уебсайт, както и нарушаването на правата на интелектуална или индустриална собственост на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L или на трети страни, включени в страницата, които са прехвърлили съдържанието, ще доведе до законово установените отговорности.

9. Бисквитки

Бисквитките са техническо средство за "проследяване" и наблюдение на навигацията в Уебсайтовете. Те представляват малки текстови файлове, които се записват на компютъра на Потребителя. Този метод има последици за неприкосновеността на личния живот, затова CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. информира, че може да използва "бисквитки", за да съставя статистически данни за използването на уебсайта, както и да идентифицира компютъра на Потребителя, което позволява той да бъде разпознат при бъдещи посещения. Във всеки случай потребителят може да конфигурира браузъра си така, че да не разрешава използването на "бисквитки" при посещенията си на уебсайта.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. осъзнава важността на защитата на данните, както и неприкосновеността на личния живот на ПОТРЕБИТЕЛЯ и затова настоява да се запознаете с Политиката за бисквитките на нашия уебсайт GNESISOFFICIAL.COM

10. Наличност на страницата

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. не гарантира, че няма прекъсвания или грешки в достъпа до Страницата, нейното Съдържание, нито че те са актуализирани, въпреки че ще положи максимални усилия, за да ги избегне, коригира или актуализира, когато е необходимо. Следователно CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. не носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които са резултат от повреди или прекъсвания в телекомуникационните мрежи, които причиняват спиране, отмяна или прекъсване на услугата на Портала по време на предоставянето на услугата. себе си или преди това.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. изключва, с изключенията, предвидени в действащото законодателство, всякаква отговорност за вреди от всякакво естество, които могат да се дължат на липсата на достъпност, непрекъснатост или качество на работа на Страницата и Съдържанието, несъответствие с очакванията за полезност, които потребителите могат да отдадат на Страницата и Съдържанието.

Функцията на хипервръзките, които се появяват на този Уебсайт, е единствено да информират потребителя за съществуването на други Уебсайтове, които съдържат информация по въпроса. Посочените хипервръзки не представляват предложение или препоръка.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. не носи отговорност за грешки в сигурността, които могат да възникнат, нито за щети, които могат да бъдат причинени на компютърната система на потребителя (хардуер и софтуер) или на файловете или документите, съхранявани в нея, в резултат на :

- Наличието на вирус в компютъра на потребителя, който се използва за връзка с услугите и съдържанието на уебсайта,
- Неправилно функциониране на браузъра или използване на неактуализирани версии на браузъра.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. не носи отговорност за съдържанието на посочените страници, към които има препратки, за функционирането или полезността на хипервръзките или за резултатите от тях, нито гарантира липсата на вируси или други елементи в тях, които могат да причинят промени в компютърната система. (хардуер и софтуер), документите или файловете на потребителя, като изключва всякаква отговорност за вреди от всякакъв вид, причинени на потребителя по тази причина.

Достъпът до Страницата не предполага задължение от страна на CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L да контролира липсата на вируси, червеи или други вредни компютърни елементи. Във всеки случай наличието на подходящи инструменти за откриване и дезинфекция на вредни компютърни програми отговаря на Потребителя, поради което CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L не носи отговорност за евентуални грешки в сигурността, които могат да възникнат по време на предоставянето на услугата. на Страницата, нито за възможните щети, които могат да бъдат причинени на компютърната система на потребителя или на трети лица (хардуер и софтуер), на файловете или документите, съхранявани в нея, вследствие на наличието на вируси в компютъра на потребителя, използван за връзка с услугите и съдържанието на Мрежата, неправилно функциониране на браузъра или използване на неактуализирани версии на същия.

11. Качество на страницата

Предвид динамичната и променяща се среда на информацията и услугите, предоставяни чрез Страницата, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L прави всичко възможно, но не гарантира пълната достоверност, точност, надеждност, полезност и/или навременност на Съдържанието.

Информацията, съдържаща се в страниците, които съставляват този портал, е само информативна, консултативна, информационна и рекламна. В никакъв случай тя не предлага и няма характер на обвързващ или договорен ангажимент.

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. изключва всякаква отговорност за решенията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да вземе въз основа на тази информация, както и за евентуални печатни грешки, които документите и графиките на страницата могат да съдържат. Информацията подлежи на възможни периодични промени без предварително уведомяване за нейното съдържание, дължащи се на разширяване, подобряване, коригиране или актуализиране на Съдържанието.

12. Наличност на съдържанието

Предоставянето на услугата на Страницата и Съдържанието по принцип е с неограничена продължителност. Въпреки това CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. има право да прекрати или спре предоставянето на услугата на Страницата и/или на което и да е от Съдържанието по всяко време. Винаги, когато това е разумно възможно, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. ще уведоми предварително за прекратяването или спирането на Страницата.

На ваше разположение са формуляри за жалби, които можете да поискате от Администратора на данни чрез начините, посочени в раздел 1, или чрез формулярите, налични в службите за защита на потребителите на вашата автономна област.

13. Юрисдикция

За всички въпроси, които възникват във връзка с тълкуването, прилагането и спазването на настоящото правно предупреждение, както и за исковете, които могат да възникнат от използването му, всички участващи страни се подчиняват на действащото испанско законодателство, за да определят компетентната юрисдикция във всеки конкретен случай.

14. Приложимо право

Тези условия се уреждат от испанското законодателство.

All copyrights reserved by international intellectual property laws and treaties. Its copying, reproduction or dissemination, in whole or in part, by any means is expressly prohibited.[/vc_column_text][us_breadcrumbs home=”HOME” show_current=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22margin-top%22%3A%2250px%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]

bg_BGБългарски