Политика за поверителност

В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в областта на защитата на данните, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на тези данни (наричан по-долу "ОРЗД"), както и в Органичен закон 3/2018 от 5 декември 2018 г. относно защитата на данните и гарантирането на цифровите права (наричан по-долу "LOPD-GDD"), потребителят е информиран в съответствие с разпоредбите на член 13 от ОРЗД и член 11 от LOPD-GDD:

I. ОТГОВОРНОСТ. Кой е отговорен за обработката на вашите данни?

- Име на компанията: CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L
- CIF: B40624918
- Адрес: AV/ ALFAHUIR 40, ВАЛЕНСИЯ (46020)
- Имейл: support@gnesisofficial.com
- Данни за регистрация в Търговския регистър: ТОМ: 10755, КНИГА: 8035, ФОЛИО: 107, СЕКЦИЯ: 8, РЕГИСТРАЦИОНЕН ЛИСТ: 190531, РЕГИСТРАЦИЯ: 1

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. С каква цел ще обработваме вашите лични данни?

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. обработва вашата информация, за да:

 1. Поддържане на търговските отношения и предоставяне на договорената услуга.
 2. съставяне на бюджет, съобразен с вашите нужди.
 3.  Управление на имейл комуникациите със заинтересованите страни.
 4. Извършване на процесите на подбор в компанията.
 5. Управление на служителите и човешките ресурси на компанията.
 6. Контролиране на сигурността на съоръженията (видеонаблюдение).
 7. Управление на дейностите по обучение

Колко дълго ще съхраняваме вашите данни?

Личните данни, които ни предоставяте, ще бъдат съхранявани, докато се поддържат настоящите търговски взаимоотношения. Въпреки това, за да има максимална прозрачност с вас, посочваме, че общите изчисления, с които работим, са:

 • Общи данни за идентификация (имейл, име, фамилия, телефон и др.): докато трае търговското взаимоотношение или докато съгласието бъде оттеглено. Във всеки случай те ще бъдат изтрити, когато няма да бъдат използвани за целта, за която са били събрани.
 • Счетоводство, данъци и труд: шест (6) години.
 • Труд: десет (10) години.
 • Процедура за подбор: две (2) години от представянето на автобиографията.
 • Видеонаблюдение: тридесет (30) дни, с изключение на запис на нарушение и/или престъпление.

Въпреки съществуването на тези общи условия ви информираме, че периодично ще преглеждаме нашите системи, за да премахнем данните, които не са необходими по закон.

III. УЗАКОНЯВАНЕ. Каква е легитимността на обработката на вашите данни?

В съответствие с целите на събирането на нашите данни обработката на вашите данни е необходима:

 1. Управление на търговските взаимоотношения, които сте подписали и договорили с нас.
  a. Изпълнение на договор (разрешено от член 6.1.б от ОРЗД)
  b. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
 1. съставяне на бюджет, съобразен с вашите нужди.
  a. Изпълнение на договор и/или преддоговорни отношения (съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД)
 2.  Управление на имейл комуникациите със заинтересованите страни.
  a. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
  b. Легитимен интерес (съгласно член 6.1.е от ОРЗД)
 3.  Извършване на процесите на подбор в компанията.
  a. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
 4. Управление на служителите и вътрешните човешки ресурси на компанията.
  a. Изпълнение на договора (разрешено от член 6.1.б от ОРЗД)
 5. Изпращане на търговски съобщения
  a. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 6.1. от ОРЗД)
  b. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 20 от LSSICE)
  c. Легитимен интерес (съгласно член 6.1.е от ОРЗД)
 6.  Оказване на помощ или здравни услуги.
  a. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
 7. Контрол на сигурността на съоръженията (видео наблюдение)
  a. Легитимен интерес (съгласно член 6.1.е от ОРЗД)
 8. Управление на дейностите по обучение
  a. Изпълнение на договор (разрешено от член 6.1.б от ОРЗД)
  b. Съгласие на заинтересованата страна (съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)

По същия начин всички събрани данни са необходими за предоставянето на услугата. Въпреки това данните, които са отбелязани със звездичка (*), са задължителни. В случай че задължителните данни не бъдат предоставени, CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L няма да може да предостави договорената услуга.

IV. ПРАВА, КОИТО ПОДПОМАГАТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА. Какви права имам във връзка със защитата на данните?

В съответствие с разпоредбите на членове 13 ОРЗД и 11.2.в) LOPDGDD, можете да упражните някое от следните права, като ни уведомите на пощенския адрес AV/ ALFAHUIR 40, Валенсия (46020) или на имейл адрес support@gnesisofficial.com Във всеки случай, Според действащите разпоредби, следните права са признати в съответствие със съдържанието на членове 15 до 22 ОРЗД и 12 до 18 LOPDGDD:

- Право да поискате достъп до лични данни, свързани със заинтересованата страна.
- Право да поискате коригиране или изтриване на данните.
- Право да поискате ограничаване на лечението.
- Право да се противопоставите на лечението.
- Право на преносимост.

Можете да поискате формулярите за упражняване на правата си от отговорното лице чрез имейл адреса, посочен в данните на отговорното лице. Освен това можете да подадете жалба до Испанската агенция за защита на данните (AEPD). Повече информация ще намерите в раздел VII от настоящия документ.

V. РЕЦИПИЕНТИ. На кои получатели ще бъдат предадени вашите данни?

Винаги ще бъдете информирани и, когато е необходимо, ще бъде поискано изричното ви съгласие за прехвърляне на личните ви данни или за извършване на международно прехвърляне в съответствие с действащите разпоредби (чл.13.1.д) и чл.44 от ОРЗД, както и с чл. 11.1 и 40 от ЗЗЛД, ДВ, бр. 3/2018 г.).
DRONAS 2002, S.L.U (NACEX) B-62745765 P.I. NORTHEAST C/ ENERGIA 25-29, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ТРАНСПОРТ ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ФАКТУРИРАНЕ
GRUPO AUCENTA 2015 SL B98715659 AV/ ALFAHUIR 40, VALENCIA (46020) ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ФАКТУРИРАНЕ

MAILCHIMP The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA MAILING
HUBSPOT IRELAND LTD IE9849471F Партерен етаж, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1,Co. Дъблин, Ирландия

VI. ПРОИЗХОД НА ВАШИТЕ ДАННИ. Как получихме вашите данни?

Личните данни, използвани от CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L, идват от заинтересованата страна, като по този начин се спазват разпоредбите на вече споменатите членове 13 RGPD и 11 LOPDGDD, или от дружества от групата или сътрудници, за които можете да получите повече информация, като пишете на имейл адреса support@gnesisofficial.com или в офиса на Администратора на пощенския адрес, посочен в настоящия документ.

Какви категории данни обработваме?

Категориите лични данни, които се обработват:

Идентификационни данни
Име
Фамилии
DNI / NIE / Паспорт или еквивалентен документ
пощенски адреси
електронни адреси
Секс
Дата на раждане
Място на раждане
Телефонен номер за връзка (мобилен/стационарен)

Търговска информация

Икономически данни
Номер на банковата сметка
Номер на кредитната карта

Автобиография
Академични данни
Степени
Хобита
Членство в сдружения или клубове

Видео наблюдение
Изображение

Обработката на чувствителни данни ще се извършва в съответствие с разпоредбите на членове 9 от РДГП и 9 от ЗЗЛД, като във всички случаи отговорното лице ще информира заинтересованата страна за това какви данни ще бъдат използвани.

VII. КОНТРОЛЕН ОРГАН

CREATIVE FITNESS DEVELOPMENTS S.L. Полагаме всички усилия да спазваме разпоредбите за защита на данните, тъй като те са най-ценният ни актив. Уведомяваме ви обаче, че ако разберете, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до Испанската агенция за защита на данните (AEPD), която се намира на адрес C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Мадрид. Повече информация за AEPD. http://www.agpd.es/. Документация, изготвена от LegalDPO. https://legaldpo.es/

 1. HOME
 2. Политика за поверителност
bg_BGБългарски